Giá Thùng Xe Suzuki

 

STT Loại thùng (nối dài chassis) Sàn Vách ngoài Vách trong Khung xương Tổng cộng
I Thùng kín 2 lớp (02 cửa sau ). KT thùng lọt lòng (DxRxC):
2160 x 1320 x 1340 mm.
V0 Thùng kín VI- 2D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Nhôm sóng 1.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30×60,30×30,20×40 20.000.000
V4 Thùng kín VII- 2D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Tôn phẳng 1.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30×60,30×30,20×40 20.000.000
V5 Thùng kín VIII-2D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm INOX sóng 0.6mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30×60,30×30,20×40 20.500.000
Thùng kín VIV-2D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Composit 3.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30×60,30×30,20×40 20.500.000
II Thùng kín 2 lớp ( 02 cửa sau ) . KT thùng lọt lòng(DxRxC):
2160 x 1320 x 1340 mm.
V0 Thùng kín VI- 1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Nhôm sóng 1.0mm Hộp 30×60,30×30,20×40 18.000.000
V4 Thùng kín VII- 1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Tôn phẳng 1.0mm Hộp 30×60,30×30,20×40 18.000.000
V5 Thùng kín VIII-1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm INOX sóng 0.6mm Hộp 30×60,30×30,20×40 18.500.000
Thùng kín VIII-1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Composit 3.0mm Hộp 30×60,30×30,20×40 18.500.000
III Thùng khung mui phủ bạt ( 02 cửa sau )KT thùng lọt
lòng(DxRxC): 2170 x 1320 x 1330 mm.
V0 Thùng kín V3- 1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Tôn tráng kẽm 0.7 mm Bạt 700 màu rêu sẫm nhập Hộp 30×30,20×40,tuyp kem 21 13.000.000
V4 Thùng kín V4- 1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Tôn phẳng 1.0 mm Bạt 700 màu xám sẫm nhập Hộp 30×30,20×40,tuyp kem 21 13000000
V5 Thùng kín V5 -1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Inox phẳng 0.6 mm Bạt 500 màu rêu sẫm nội địa. Hộp 30×30,20×40,tuyp kem 21 13.000.000
STT Loại thùng (không nối dài chassis) Sàn Vách ngoài Vách trong Khung xương Tổng cộng
I Thùng kín 2 lớp ( 02 cửa sau ). KT thùng lọt lòng (D x R x
C): 1850 x 1330 x 1320 mm.
V0 Thùng kín V0- 2D Sàn nhà máy Nhôm sóng 1.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30×60,30×30,20×40,V50x50 18.000.000
V4 Thùng kín V1- 2D Sàn nhà máy Tôn phẳng 1.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30×60,30×30,20×40,V50x50 18.000.000
V5 Thùng kín V2- 2D Sàn nhà máy INOX sóng 0.6mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30×60,30×30,20×40,V50x50 18.500.000
Thùng kín V3- 2D Sàn nhà máy Composit 3.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30×60,30×30,20×40,V50x50 18.500.000
II Thùng kín 2 lớp ( 02 cửa sau ). KT thùng lọt lòng (D x R x
C): 1850 x 1330 x 1320 mm.
V0 Thùng kín V0- 1D Sàn nhà máy Nhôm sóng 1.0mm Hộp 30×60,30×30,20×40 18.000.000
V4 Thùng kín V1- 1D Sàn nhà máy Tôn phẳng 1.0mm Hộp 30×60,30×30,20×40 18.000.000
V5 Thùng kín V2- 1D Sàn nhà máy INOX sóng 0.6mm Hộp 30×60,30×30,20×40 18.500.000
Thùng kín V3- 1D Sàn nhà máy Composit 3.0mm Hộp 30×60,30×30,20×40,V50x50 18.500.000
III Thùng khung mui phủ bạt ( 02 cửa sau ). KT thùng lọt lòng
(D x R x C): 1870 x 1320 x 1330 mm.
V0 Thùng kín V3- 1D Sàn nhà máy Tôn tráng kẽm 0.7 mm Bạt 700 màu rêu sẫm nhập Hộp 30×30,20×40,tuyp kem 25 10.500.000
V4 Thùng kín V4- 1D Sàn nhà máy Tôn phẳng 1.0 mm Bạt 700 màu xám sẫm nhập Hộp 30×30,20×40,tuyp kem 25
V5 Thùng kín V5 -1D Sàn nhà máy Inox phẳng 0.6 mm Bạt 500 màu rêu sẫm Hộp 30×30,20×40,tuyp kem 25 10.500.000