TT  

 

Nội dung công việc

 

 

Ghi chú

Bước 1: ĐÓNG THUẾ TRƯỚC BẠ
  1.
Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)
2.
Hóa đơn TMV -> Đại lý (bản phô tô)
3.
Hóa đơn Đại lý -> Khách hàng (bản chính)
4.
Đối với khách hàng tư nhân: Bản phô tô CMND và Hộ
khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần)
5.
Đối với công ty tư nhân, DNTN: Bản phô tô Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh.
6.
Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô
Giấy phép đầu tư.
7.
Phô tô 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên gửi phòng
thuế.
Tờ khai thuế trước bạ 2 bản:
Khai theo hướng dẫn của phòng thuế.Đối với KH tư nhân: Có thể lấy tờ khai và khai tại phòng thuế khi đi
nộp thuế.

Đối với công ty: – Ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai
nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đóng thuế.

– Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng thuế.

Mức thuế trước bạ
hiện hành:

(Chỉ mang tính chất
tham khảo)

Tại HCM & Các tỉnh
khác:

 • Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng  từ 10% đến 15%
  giá niêm yết.
 • Xe từ 10 chỗ trở lên: đóng  từ 02% đến 05%
  giá niêm yết.
 • Xe Tải, Bán tải, tải Van 02% giá niêm yết.
 • Lệ phí cấp biển: Từ 150.000VND đến 2.000.000VND.

 

Tại Hà Nội :

 • Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng 20% giá niêm yết.
 • Lệ phí cấp biển: 20.000.000VND.
 • Xe Tải, Bán tải, tải
  Van 02% giá niêm yết.
 • Xe từ 10 chỗ trở lên: đóng  từ 02% đến 05%
  giá niêm yết.
 • Lệ phí cấp biển: Từ 500.000VND đến 20.000.000VND.
  1.
Mang toàn bộ hồ sơ trên đến phòng thuế.Đối với KH tư nhân: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi chủ xe có HK thường
trú.

Đối với công ty: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi có giấy phép đăng ký KD
mới nhất.

Đối với công ty LD / người nước ngoài / VPĐDNN: Đến phòng thuế.
2.
Đóng tiền và nhận lại tờ biên lai đóng thuế và tờ
khai thuế trước bạ.

 1. Gửi lại phòng thuế 1 bộ hồ sơ bản sao.
Riêng đối với
khách hàng tại Hải Phòng:
Không phân biệt cá nhân hay công ty, có thể
đóng thuế ở bất cứ phòng thuế nào của Quận/Huyện, thuận tiện cho khách hàng.
Bước 2: ĐĂNG KÝ XE
  1.
Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)
2.
Hóa đơn Đại lý xuất cho Khách hàng (bản chính).Đối với khách hàng cá nhân:

Bản phô tô CMND và Hộ khẩu (mang theo bản
chính để đối chiếu nếu cần).Đối với công ty tư nhân, DNTN: Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh.

Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.
3.
Tờ khai thuế trước bạ & biên lai đóng thuế trước
bạ.

 1. Tờ khai đăng ký xe mới có dán số sườn, số
  máy. Đối với KH cá nhân: Có thể lấy tờ khai và khai tại
  phòng CSGTĐB khi đi đăng ký xe. Đối với công ty: Ký tên,
  phải đóng dấu công ty trên tờ khai. Người đi đăng ký cần có giấy giới
  thiệu đến phòng CSGTĐB.
Lưu ý
– Thời gian chờ nhận
giấy đăng ký xe: Ước tính sau 7 ngày.
– Khi nhận lại giấy đăng ký
xe, kiểm tra sự chính xác của các thông tin ghi trến giấy: Tên, địa chỉ, số
khung, số máy, số xe ..
 
 
1.
Đưa xe cùng toàn bộ hồ sơ nói trên đến phòng CSGTĐB.
2.
Nộp hồ sơ
3.
Chờ kiểm tra xe
4.
Nộp tiền lệ phí đăng ký
5.
Bốc số tự động

 1. Lấy biển số và giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe.
Bước 3: ĐĂNG KIỂM XE
  1.
Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn (bản chính)
2.
Bộ số sườn, số máy
3.
Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản photo)
4.
Giấy giới thiệu đăng ký vào đơn vị vận chuyển (đối
với xe kinh doanh vận chuyển hành khách)

 1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
 • Lệ phí đăng kiểm: 260,000 VND
 • Xe có giấy đăng ký, được cấp Sổ đăng kiểm. Xe
  có giấy hẹn chỉ được cấp giấy hẹn.
 • Khi có giấy đăng ký xe, mang cùng giấy hẹn đến
  nhận Sổ Đăng kiểm
 • Kiểm tra lại Sổ đăng kiểm hoặc giấy hẹn đăng
  kiểm: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v
  1.
Chạy xe đã được gắn biển số đến Trạm đăng kiểm xe.
2.
Nộp hồ sơ, đóng lệ phí đăng kiểm.
3.
Chờ gọi tên, đưa xe vào để kiểm tra: Thắng, gầm xe,
đèn, khí thải, v…v.

 1. Chờ dán tem & nhận Sổ chứng nhận đăng kiểm.